Gruvans historia

Kalkbergets och Tykarpsgrottans historia sträcker sig långt bakåt i tiden!

Kalkbrytning med långa anor

För 80 miljoner år sedan, under kritperioden, fanns här ett varmt och grunt hav med växter och djur. Avlagringarna efter havet och dess invånare bildar det fossilrika kritkalkberg som sträcker sig från

Tykarp/Ignaberga till Kristianstad och Bromölla. 

Tidigt, troligen redan under 1100-talet började man här i Ignabergatrakten bryta sig ned i berget för att

nå den användbara kritkalken. Det var bönderna i Tykarp och Ignabergaområdet som ägde gruvorna. Gruvorna drevs dels i privat regi och som en form av allmänning där två eller flera gårdar gick samman

för gemensam gruvdrift.   

I närheten av Ignaberga dagbrott, som än idag är aktivt, finns flera raserade

gruvor. Från tidigt 1600-tal till mitten av 1700-talet rådde här febril underjordisk aktivitet. Spåren av dessa gruvor visar sig som djupa kratrar i marken då man använde sig av osäkra brytningstekniker. När man inte längre kunde stå på gruvgolvet för att bryta loss kalkblock ur taket restes stegar eller ställningar. Det innebar att man skapade imponerande men instabila kyrkovalvsliknande salar, upp till

7 meter i takhöjd.

Under sin Skånska resa 1749 besökte Carl von Linné Vedhygge gruva, ca 3 km från

Tykarpsgrottan. Här konstaterar Linné att "hade bönderna förstått att anlägga pelare såsom i andra gruvor, hade inga arbetare kunnat här bliva olycklig”. Följden blev att takhöjden sänktes och att bönderna lämnade fler bärande pelare. Den nya brytningstekniken kom att tillämpas i Tykarpsgrottan,

den yngsta och enda gruva man kan besöka i området.

 I slutet av 1800-talet när brytningen upphörde i gruvan hade den mer industriella kalkbrytning påbörjats ovan jord i Ignaberga kalkbrott. Här kunde man bryta större mängder kalk under kortare tid, och det kom att konkurrera ut den underjordiska kalkbrytningen helt i de omkringliggande byarna.

Kvar i Tykarpsgrottan finns idag en 20 000 m² underjordisk labyrint med salar, gångar och hundratals pelare. Här har man sedan 1920-talet hållit guidade visningar för allmänheten. Temperaturen i gruvan är +8 ° C året runt.

Gruvan och anläggningen ovan jord är idag privatägd.