Fladdermöss

Fladdermöss är spännande och kanske något läskiga varelser. I gruvan trivs de under vintern, då de går i djup dvala. 

Vattenfladdermus, Myotis daubentonii

Fantastiska varelser!

Fladdermöss delas in i två grupper: storfladdermöss och småfladdermöss.

 Storfladdermössen som till största delen utgörs av fruktätande fladdermöss som använder lukt och syn för att hitta sin mat, småfladdermöss däremot  är insektsätare och använder ekoorientering för att hitta föda. De svenska arterna tillhör alla småfladdermössen.

19 av världens 1100 fladdermusarter finns i Sverige, varav 8 arter har skådats i Tykarpsgrottan vid de årliga vinterinventeringarna. 

Alla de fladdermössarter som finns i Sverige går i dvala under årets kalla månader när det är ont om insekter. Det är under tidig höst fladdermössen bygger upp den fettreserv som ska räcka under hela vinterhalvåret. Det är därför viktigt att aldrig väcka en fladdermus under dess dvala då energin behövs till våren när fladdermusen ska vakna upp och börja jaga insekter. Dvalan varar mellan 3-8 månader och då minskar fladdermusens hjärtslag från ca 400 slag/minut till 25 slag/minut.

Nere i Tykarpsgrottan sover fladdermössen hängandes i taket och på pelare från oktober till mars/aprilmånad. Under denna tid, med undantag för julmarknaden, är gruvan stängd för besökare för att inte störa deras dvala. När det börjar bli varmt ovan jord och då insekterna börjar komma fram, flyger fladdermössen ut ur gruvan för att jaga.

De jagar gärna när skymningen faller och de trivs bra i omgivningarna kring Tykarp och Ignaberga. Här finns öppna betesmarker, skogsdungar, åkrar och små stilla dammar och bäckar. Perfekta omgivningar för fladdermöss!