Viktig information gällande COVID- 19 och genomförande av aktiviteter

Vi håller oss uppdaterade om det rådande läget och agerar utifrån bekräftad information från Folkhälsomyndigheten.

Bra att veta inför besöket

Antal personer per visning och aktivitet är begränsat för att säkerställa avstånd mellan gäster. Alla visningar och aktiviteter bokas online för att säkerställa plats (det gäller samtliga aktiviteter såsom visningar, gruvorientering, underjordisk fossiljakt och underjordisk skola för magi och häxeri).Biljetter köpta till visningar och aktiviteter som inte är inställda och planeras att genomföras återbetalas ej.

För att du som gäst ska känna dig trygg vill vi även vara tydliga med hur vi förhåller oss och vilka rutiner vi har infört under den rådande situationen.  


TYKARPSGROTTANS HÄLSO- OCH HYGIENRUTINER

  • Tykarpsgrottan uppmanar gäster som har influensaliknande symptom att stanna hemma.
  • Upplever vi att en gäst hostar eller uppvisar något annat influensaliknande symptom kommer hen att ombedjas lämna platsen.
  • Tykarpsgrottan uppmanar till handtvättning vid ankomst.
  • Tykarpsgrottan skapar förutsättning till avstånd mellan besökare.
  • Flaskor med handsprit finns utplacerade på flera ställen ovan och under jord.
  • Engångshandskar, handsprit, rinnande vatten och tvål finns i gruvan.
  • Dörrhandtag och andra återkommande kontaktytor saneras inför varje aktivitet.