Ignaberga gamla kyrka

Ett besök vid Ignaberga gamla kyrka, belägen på byns högsta höjd med överblick över den historiska vägen mellan Malmö och Kristianstad, förflyttar besökaren flera århundraden tillbaka i tiden. Kyrkan, uppförd under 1100-talet med en karakteristiskt romansk arkitektur, vittnar om byggnadens dubbla funktion. Med sin placering på höjden, sina tjocka murar och små  rundbågiga fönster berättar den om en tid då kyrkan fungerade som en försvarsbyggnad och maktsymbol såväl som en

plats för trosutövning och tillbedjan.

Invändigt möts besökaren av ett kyrkorum med flera intressanta detaljer. Dopfunten, huggen i sandsten, dateras till 1100-talet och har den något ovanliga formen av en dubbelbägare. Det som verkligen fångar uppmärksamheten är kyrkans medeltida träskulpturer, varav ett triumfkrucifix kan beskådas på Lunds historiska museum. Figurerna, daterade till 1200 och 1400-talet, pryder väggarna och avbildar betydelsefulla personer inom den kristna tron samt bibliska händelser. Deras detaljrikedom speglar den medeltida hantverksskickligheten och känslan för estetik. Kyrkans placering på höjden ger en fantastisk utsikt över byarna Ignaberga och Tykarp med dess åkrar, hagar och den slingrande landsvägen nedanför.

Under sent 1800-tal, i samband med byggnationen av den nya kyrkan, lämnades den gamla att förfalla, och den blev känd som Ignaberga ödekyrka. Under det tidiga 1900-talet genomgick kyrkan noggranna restaureringar, ett arbete som fortsatt kontinuerligt.

Den gamla kyrkan ligger Ignaberga- och Tykarpsborna varmt om hjärtat. Den kan besökas i samband med gudstjänster och konserter samt under sommarmånaderna då byborna hjälps åt att hålla den öppen för besökare.